Pozvánka na mezinárodní on-line workshop k vysokoškolskému poradenství

Dne 25. května 2021 pořádáme 2. mezinárodní on-line workshop k vysokoškolskému poradenství „O poradenství pozitivně! Vysokoškolské poradenství (nejen) v době Covidu“. Navazujeme tím na úspěšný workshop z minulého roku „Efektivní poradenství = efektivní vysoké školství?“, který zaznamenal nebývale pozitivní ohlas.

Workshop tentokrát připravujeme ve spolupráci s Asociací vysokoškolských poradců, z.s. (AVŠP). Opět ho finančně podpoří Nadace Friedrich Eberta. O své zkušenosti, postřehy a aktuální poradenské projekty se s Vámi kromě zástupců AVŠP podělí zahraniční hosté z Technické univerzity v Drážďanech, spolku ArbeiterKind.de, Univerzity v Innsbrucku a Univerzity v Nitře.

Cílem akce je vzájemné sdílení poradenského know-how a zahraniční praxe. Samozřejmě se nevyhneme ani aktuálním výzvám, které do vysokoškolského poradenství vnesla pandemie Covidu-19. Na workshop navážeme studií o aktuálním stavu vysokoškolského poradenství v ČR, jejíž vznik také finančně podpoří Nadace Friedricha Eberta.

poradenstvi

Dopoledne představí zahraniční hosté a zástupci AVŠP aktuální stav vysokoškolského poradenství v jednotlivých zemích. Pak budou následovat praktické příspěvky k třem tematickým blokům, které jsme vybrali ve spolupráci s členy AVŠP. TU Drážďany představí např. svůj inovativní koncept tzv. Podzimní univerzity, která má umožnit studentům prvních ročníků snazší socializaci na VŠ; Univerzita v Nitře seznámí posluchače se svým aktuálním konceptem zdravotního poradenství, který míří jak na studenty, tak jejich rodinné příslušníky. Kromě jiného představí svoji práci také spolek Nevypusť Duši, či studentské podpůrné skupiny. I do ostatních příspěvků se ve větší míře zapojí studenti, aby z vlastní zkušenosti poreferovali o tom, jak poradenskou praxi vnímají.

Registrovat na workshop se můžete nejpozději do 20. května. Účást na workshopu je bezplatná. 

Program akce ke staženíPříspěvky německy hostů budou simultánně tlumočeny do češtiny a naopak.

Kontakt: Filip Bláha, blaha@csvs.cz

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa