Strukturované studium: Jak jsme na tom a co dál?

K příležitosti 30 let CSVŠ vás zveme na on-line diskusní seminář Strukturované studium: Jak jsme na tom a co dál?, který se uskuteční ve čtvrtek 10. června 2021 od 10:00 do 12:00 hodin.

Téma jsme zvolili jako jedno z mnoha možných, kterými se CSVŠ během svého „života“ zabývalo a zabývá. CSVŠ bylo mj. u toho, když bylo strukturované studium jako jeden z hlavních cílů Boloňského procesu uváděno v život, a sledovalo, jakým způsobem se to děje. V podtextu tohoto procesu stál mj. i požadavek, aby studenti ze všech stupňů byli dobře uplatnitelní a aby bakalářské studium umožňovalo vstup na trh práce, ale i pokračování v dalším studiu, a také to, aby do vysokoškolského studia bylo možné vstoupit kdykoliv v průběhu života.

Během semináře tedy nepůjde jen o pohled na minulost, ale chceme diskutovat i o tom, zdali tato struktura obecně a ve vztahu k profesnímu vzdělávání vyhovuje nyní, a hlavně, zda může vyhovovat do budoucna, nebo vyžaduje „revizi“.

Účast přislíbili a své vstupní prezentace přednesou:

Ing. Martin Langr, Ph.D., proděkan Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc, emeritní rektor Univerzity Karlovy

Mgr. Alena Štěrbová, členka užšího vedení Vysoké školy polytechnické v Jihlavě

Program semináře budeme postupně upřesňovat. Jeho součástí bude také panelová diskuse, do níž se budou moci zapojit i ostatní účastníci. 

Pro účast na akci je třeba se předem registrovat. Před termínem konání vám e-mailem zašleme odkaz pro připojení a další detaily.

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa