Povolání učitel − ceněné, ale nedoceněné: Změny profese začínajících učitelů v České republice

Článek je zaměřen na nenastoupení (drop-out) absolventů učitelských programů do profese učitele jakožto málo prozkoumaného fenoménu v oblasti výzkumu vysokého školství. S využitím vybraných dat šetření Absolvent 2018 bylo provedeno srovnání mezi cílovou
skupinou (absolventi oborů učitelství) a všemi ostatními respondenty šetření.

„V rámci oborového zaměření dále konstatujeme, že studium anglického jazyka, a v ještě vyšší míře studium matematiky, fyziky a ICT, šanci na opuštění profese (učitele/ky) výrazně snižuje. Tuto skutečnost lze interpretovat v tom smyslu, že: 1) na tyto obory jdou již o zaměření své specializace dostatečně přesvědčení/přesvědčené absolventi/absolventky středních škol, kteří/které 2) jsou adekvátně intelektově disponováni/disponovány k jeho zvládnutí. Nelze také vyloučit, že dovednosti těchto absolventů jim skýtají dobré možnosti přivýdělku vedle učitelské profese, kterou však považují z hlediska osobní profesní motivace za své primární poslání, a proto ji neopouštějí. Dlouhodobě pociťovaný deficit učitelů v uvedených oborech pravděpodobně nelze přičítat nadměrnému odchodu učitelů těchto oborů z povolání.“ To je výmluvná citace z článku „Povolání učitel – ceněné, ale nedoceněné: Změny profese začínajících učitelů v České republice“ kolegů Jana Kohoutka, Vítězslava Lounka a Mariána Sekeráka, který v režimu online first uveřejnil časopis Orbis Scholae.

cesta
vlastní ilustrační obrázek

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa