Německá studie o vysokoškolském poradenství "Quo vadis Hochschulberatung?"

Nově najdete u nás na webu v menu Publikace německou studii našeho kolegy Dr. Filipa Bláhy „Quo vadis Hochschulberatung“ o vysokoškolském poradenství v ČR. Studie vznikla ve spolupráci s Asociací vysokoškolských poradců (AVŠP) a Nadací Fridricha Eberta.

Materiál vychází z české studie stejnojmenného autora „Vysokoškolské poradenství v ČR. Mezi strategií a realitou“, která vyšla v březnu tohoto roku. Její elektronickou verzi ke stažení naleznete opět v menu Publikace. Studie se snaží reflektovat aktuální postavení poradenských center v rámci univerzitní infrastruktury, jejich přínos k zajišťování kvality studia a v neposlední řadě také výzvy podmíněné pandemií covidu, jejímž dozvukům centra aktuálně čelí. Jedno ze stěžejních témat představuje i otázka efektivního financování poradenské činnosti.

Stáhněte si německou studii Quo vadis Hochschulberatung?, která vychází z českého textu studie Vysokoškolské poradenství v ČR. Mezi strategií a realitou„.

lustrační foto, Zdroj: https://www.pexels.com

Česká verze studie je také dostupná v tištěné podobě. Výtisky si můžete objednat na blaha@csvs.cz. Objednávky vyřizujeme bezplatně od 10 ks výše.

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa