Informační technologie a jejich uplatnění ve vzdělávacím procesu

Jednodenní mezinárodní konference o zkušenostech s on-line výukou pohledem žáků, studentů, pedagogů a IT specialistů.

KDY: 5. října 2022 od 9.00 do 18.00 hodin

KDE: Univerzita Karlova, Vlastenecký sál Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1

Organizátoři:

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

Univerzita Karlova

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Studentská komora Rady vysokých škol

konference-nadace
Ilustrační foto, Zdroj: https://www.pexels.com

Využívání informačních technologií ve vzdělávacím procesu je již delší dobu tématem diskuzí nejen pedagogů, ale i dalších odborníků, s jejichž profesí proces vzdělávání souvisí. Karanténní opatření spojená s covidovou pandemií akcelerovala proces implementace těchto technologií a technik do vzdělávacího procesu všech školních stupňů zásadním způsobem. Tato skutečnost přinesla řadu pozitivních i negativních zkušeností a ovlivnila pořadí jejich důležitosti v celkovém hodnocení. Některým z nich se věnovala tato konference.

Své příspěvky v češtině nebo angličtině prezentovali domácí i zahraniční účastníci. Krátká tematická diskuze byla otevřena na závěr každé části konference, širší diskuze k uvedeným otázkám byla vedena v závěrečné části. Z konference byl pořízen audiozáznam, který bude brzy zveřejněn  a všechny příspěvky i průběh diskuze budou následně publikovány.  O zveřejnění budeme informovat v Novinkách.

 

Hlavní témata konference:

Zkušenosti s on-line výukou v období pandemie

Informační technologie a systémy zaměřené na vzdělávání

Zahraniční zkušenosti a hodnocení informačních technologií a jejich uplatnění v období pandemie

Zamýšlené záměry a opatření v oblasti uplatnění informačních technologií

Hodnocení informačních technologií z hlediska sociálního a celospolečenského

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa