Konference

Absolventi vysokých škol v České republice

mezinárodní, národní a institucionální perspektiva

 
 

22. 10. 2019 proběhla v Modré posluchárně Univerzity Karlovy konference věnovaná absolventům vysokých škol pořádaná Centrem pro studium vysokého školství, v.v.i. ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Zaplněnou Modrou posluchárnu přivítal náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Pavel Doleček, Ph.D., prorektor Univerzity Karlovy prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. a ředitel Centra pro studium vysokého školství Ing. Radim Ryška, Ph.D.

 

S prvním příspěvkem o pilotním šetření Eurograduate vystoupil Dr. Christopher Meng následovaný Ing. Janem Kouckým, Ph.D., připomínajícím kontex národních šetření. Čtyři další vystoupení představila vybrané výsledky šetření Absolvent 2018. V panelové diskuzi se potom nad některými z nich zamýšleli PhDr. Pavel Doleček, Ph.D., náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy, prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE, doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., výkonný ředitel think-tanku Idea při CERGE-EI, doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D., rektorka Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Radek Špicar, M. Phil., viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky a RNDr. Věra Šťastná, Ph.D., vedoucí Oddělení analýz a strategií UK. Konference byla zakončena prezentacemi a diskuzí na téma sledování absolventů samotnými vysokými školami.

 
 

Níže jsou k dispozici:  program konference, prezentace vystupujících, abstrakty příspěvků, souhrnná zpráva o šetření Absolvent 2018 a také videozáznam panelové diskuze a audiozáznam celé konference.

 

Videozáznam panelové diskuze

 

Audiozáznam celé konference:

část I. (zahájení konference, Christopher Meng, Jan Koucký)

část II. (Jan Sedláček, Martin Zelenka)

část III. (Michaela Šmídová, Vítězslav Lounek, panelová diskuze, Ondřej Hofírek, Věra Šťastná a Barbora Joudalová, ukončení konference)

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License