Juxtaposing Acquired and Required Skills: Latent Class Analysis of Self-Assessment Scales in an International Survey

Kdo se zajímá o kompetence a jejich měření, může se podívat na nově publikovaný článek Juxtaposing Acquired and Required Skills: Latent Class Analysis of Self-Assessment Scales in an International Survey  našich výzkumníků Vítězslava Lounka a Radima Ryšky v časopisu Research in Comparative and International Education. Protože jde o open access časopis, plný text je k dispozici všem!

Abstrakt

Zajištění srovnatelnosti baterií otázek využívajících Likertovu škálu v různých zemích je rozšířeným problémem mnoha autorů velkých mezinárodních šetření. Na základě údajů z pilotního průzkumu EUROGRADUATE využívá tato studie řadu analýz latentních tříd ke zkoumání toho, jaké vzorce odpovědí se objevují při sebehodnocení získaných a požadovaných dovedností absolventů vysokých škol a jak se tyto vzorce liší mezi osmi zúčastněnými zeměmi. Výsledky ukazují, že země se liší v počtu tříd, které nejpřesněji odpovídají struktuře dat. Snaha o překonání národních specifik spojením úrovní získaných a požadovaných dovedností do jediného měření přebytku/deficitu dovedností snižuje heterogenitu vzorců v jednotlivých zemích a mírně zvyšuje srovnatelnost, nicméně představa, že respondenti chápou škálu ve všech zemích stejně (invariance měření), se nepotvrdila.

test
Ilustrační foto, zdroj: https://pixabay.com

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa