Inovativní a aktivizační metody ve vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech

Konference se uskuteční 11. dubna 2023 od 8:45 do 16:00 hod. v prostorách FZS TUL Liberec .

Cílem konference je představení výstupů a výsledků z projektu nejen odborné veřejnosti. Představeny budou zejména jednotlivé výstupy projektu a také budou představeny zahraniční přístupy, které lze implementovat do výuky v nelékařských zdravotnických studijních programech. Součástí konference budou i jednotlivé praktické workshopy, které se zaměří na metodiky využitelné v osobním vzdělávacím prostředí studentů nelékařských zdravotnických programů. Workshopy Vám pomůžou osahat si interaktivní metody výuky v praxi.
Konference je pořádána v rámci řešeného projektu TAČR: Osobní vzdělávací prostředí vysokoškolských studentů zdravotnických oborů (TL03000205).

Účast na konferenci bude ZDARMA, kapacita především workshopů je omezená, proto doporučujeme včasnou registraci. V případě naplnění kapacity workshopů Vám může být nabídnut jiný workshop či čas. Děkujeme za pochopení.

Program a registrace:  http://www.ssvs.cz/index.php/2023/03/07/konference-inovativni-a-aktivizacni-metody-ve-vzdelavani-v-nelekarskych-zdravotnickych-oborech/

Zdoj: http://www.ssvs.cz/

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa