Dvě nové studie pro AULU

V režimu online first zveřejňujeme dvě studie pro časopis AULA.

První studie se týká poradenství zaměřeného na potřeby studujících se specifickými potřebami. Autorský kolektiv pod vedením doc. Anny Kucharské analyzuje situaci na UK a zabývá se konkrétně analýzou funkční diagnostiky těchto studujících. Druhá studie se zabývá možností predikce úspěchu ve studiu na vysoké škole na základě výsledků přijímacího řízení a maturity. Autorka Irena Bartáková se konktrétně zabývá příkladem z Pedagogické fakulty UK a jako výzkumný vzorek využívá studující oborů českého jazyka, anglického jazyka a speciální pedagogiky. Odpovídá na otázku, zda maturitní a přijímací zkouška dokáže predikovat studijní úspěšnost v 1. roce studia na vysoké škole i během celého tříletého bakalářského programu. Oba recenzované texty najde na stránce Auly v sekci Studie.

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa