Blíží se mezinárodní konference ICOLLE 2022

Konferenci již tradičně pořádá Institut celoživotního vzdělávání MENDELU. Konference se bude konat 7. září 2022 v Brně.

V letošním roce si připomínáme 430. výroční narození výrazné pedagogické osobnosti, kterou byl Jan Amos Komenský. Jeho nadčasové myšlenky jsou aktuální i v současné podobě vzdělávání, a to nejen na území České republiky. Akcentoval nejen chápání vzdělávání jako celoživotního procesu, který se dotýká všech prostředí našeho života, ale i dnes tak hojně diskutovanou rovnost ve vzdělávání. Usiloval o vzdělávání pro všechny, a to bez rozdílu věku, národnosti, nadání, fyzického či psychického zdraví. Jeho myšlenky nás tak přivádí i k tématům, která jsou rovněž zmiňována ve Vzdělávací strategii 2030+.

Abstrakt je třeba podat do 15. května.

Jak se historicky vyvíjela a v současnosti realizuje Komenského myšlenka „omnes, omnia, omnio“, tedy učit všechny, všemu, všestranně v různých stupních/sférách vzdělávání? 

V souvislosti s výše uvedenou otázkou vyvstávají dílčí témata rezonující ve všech oblastech sféry vzdělávání, která budou diskutována napříč jednotlivými sekcemi:

 • vize a cíle vzdělávací politiky ČR v kontextu EU a cesty k jejich realizaci
 • cíle, obsah a výstupy vzdělávání
 • podoba a proměna obsahu vzdělávání
 • inovace ve vzdělávání
 • financování vzdělávacího systému a zajištění jeho stability
 • snížení nerovností v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání
 • vzdělávání rozmanitých cílových skupin
 • podpora pracovníků ve vzdělávání
 • obecné versus odborné vzdělávání
 • kompetence potřebné pro aktivní občanský, profesní i osobní život
 • vzdělávání a požadavky trhu práce

Konference je určena vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, učitelům, poradenským pracovníkům, vedoucím pracovníkům, magisterským nebo doktorským studentům, pracovníkům v oblasti dalšího profesního a zájmového vzdělávání včetně širší odborné veřejnosti. Jednacími jazyky konference jsou čeština,
slovenština a angličtina.

Výstupem konference bude recenzovaný sborník příspěvků. Účastníci konference mají dále možnost nabídnout rozšířený příspěvek k publikování do recenzovaného časopisu Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání.

Více na https://www.icolleconference.cz/

Celá akce proběhne v anglickém jazyce bez tlumočení

Seminář je otevřen zdarma všem zájemcům po předchozí registraci.

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa