Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dostává se vám do rukou druhé letošní číslo časopisu AULA v nové podobě. Po zkušenostech minulých let jsme letos přistoupili k některým změnám, které, jak doufáme, přispějí k tomu, aby byl náš časopis vnímán jako standardní vědecký časopis a i jako zdroj zajímavých a inspirativních informací z oboru. 

Po obsahové stránce chceme i nadále držet vysokou úroveň výzkumných studií, přinášet podnětné a poučené diskuse k zásadním otázkám vysokoškolské politiky a v neposlední řadě poskytovat pokud možno kompletní informace o dění v našem oboru u nás a v nejdůležitějších tématech i v zahraničí. Změnili jsme grafickou podobu, která je snad čtenářsky přívětivější a odpovídá současnému standardu vědeckých časopisů. Druhou změnou je změna periodicity ze čtvrtletní na pololetní.

 Jsme přesvědčeni a naše dosavadní zkušenost to potvrzuje, že množství kvalitních původních výzkumných studií v oblasti našeho zájmu není v České republice více, než právě do dvou čísel ročně. Nad tento rámec pak chceme iniciovat monotematická čísla (nebo odpovídat na jejich nabídku) v podobě, jak jste se s ní mohli setkat již v minulém roce. 

Musíme přiznat, že k těmto změnám nás vedla také současná finanční situace, která vydávání takto specializovaných odborných časopisů není příliš nakloněna. A z těchto důvodů jsme byli nuceni přistoupit i ke standardnímu zpoplatnění časopisu. Věříme, že částka vynaložená na koupi našeho časopisu se vám, čtenářům a čtenářkám, bohatě vrátí v kvalitním obsahu a zpracování. Prvotní zájem o předplatné na rok 2013 nás přesvědčil, že si našeho časopisu ceníte a nastavenou cenu považujete za adekvátní. Budeme ale rádi, když se o předplatné přihlásí i další odběratelé, kteří tak dosud neučinili.

Po prvním novém ročníku je čas hodnotit a bilancovat. Velmi stojíme o vaše názory a připomínky k nové podobě časopisu, ale i náměty na zlepšení a obohacení obsahu. Na vaše reakce jsme připraveni na emailové adrese aula@csvs.cz. Předem za ně děkujeme.

Za sebe vám přeji mnoho zajímavých čtenářských zážitků s tímto druhým letošním číslem časopisu AULA, a jak doufám, i s budoucími čísly a ročníky, které pro vás připravujeme.

Principium omnis rei maxima pars!

Za redakční kruh
zástupce šéfredaktorky
Karel Šima

Studie

Zprávy z výzkumu

Recenze

Zprávy

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa