Editorial

Toto číslo se věnuje genderovým aspektům vědních a vysokoškolských politik. Zatímco feministické politiky (v nejširším smyslu slova), které teoretizují, diskutují a konají v oblasti vysokoškolského vzdělávání a vědy, můžeme dohledat až k samotným počátkům hnutí za zrovnoprávnění žen ve společnosti, politiky ve smyslu konkrétních nástrojů a institucionálních nastavení (policy), zaměřené na rovné příležitosti ve vědě a vzdělávání, jsou záležitostí poměrně novou.

(…)

Věříme, že toto vydání časopisu AULA bude příspěvkem k pochopení problematiky genderové rovnosti v oblasti politik vysokého školství a podnítí diskuse o genderové rovnosti a zavádění takových politik, které budou přínosné pro vědkyně, vědce i vědecké instituce. Přejeme vám příjemné čtení.

Alice Červinková, Hana Tenglerová
Editorky monotematického čísla

 

Zužování a ohýbání genderové rovnosti ve vědních a vysokoškolských politikách, Alice Červinková, Hana Tenglerová

Články

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa