Speciální číslo časopisu AULA o poradenství na vysokých školách

Začínáme zveřejňovat první texty z připravovaného speciálního čísla časopisu AULA o poradenství na vysokých školách. Kromě klasických recenzovaných studií a zpráv z výzkumu bude obsahovat i několik příkladů dobré praxe. A právě s  příklady dobré praxe startujeme.

Milé čtenářky a milí čtenáři Auly,

dneškem začínáme zveřejňovat první texty z připravovaného speciálního čísla o poradenství na vysokých školách. Nejprve se zaměříme na příspěvky, které popisují dobrou praxi v této oblasti, následovat budou zprávy z výzkumu a samozřejmě také recenzované studie. Do konce roku, doufáme, bude vše z toho, co nám autorky a autoři zaslali, na světle světa a pak bude moci uzavřít celé vydání AULY.

Dobrá praxe v poradenství je v  příspěvcích popisována z různých úhlů pohledu.  Například se dozvíte,  jak funguje jedna konkrétní poradna na vysoké škole. Nebo jaká podpora je určena studujícím rodičům a jak (lze) podporovat studentky a studenty na zahraničním pobytu a pomáhat jim zvládat třeba pocity osamělosti.

Příklady dobré praxe najdete na stránce AULY v menu pod připravovaným číslem.

Informací o vysokoškolském poradenství postupně přibývá s tím, jak se se zvyšuje jeho potřebnost. To ukazuje mnoho výzkumů z poslední doby. Mj. i výsledky z posledního kola šetření EUROSTUDENT ukazují na výrazný nárůst studujících se zdravotními problémy, které je limitují ve studiu: Ze 17 % v roce 2019 na 25 % v roce 2022, kdy poslední šetření proběhlo.

Jsme proto rádi, že i my v AULE tuto problematiku zviditelňujeme.

Přejeme všem inspirativní čtení.

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa