In the summer semester of the academic year 2021/2022 (May/June 2022), the 8th round of the international EUROSTUDENT survey will take place in the Czech Republic. 

EUROSTUDENT VIII traditionally focuses on the socio-economic conditions of study at higher education institutions and its main target groups are students in Bachelor and Master programmes.

In addition to questions related to the main research topic, the questionnaire of the current survey focuses on health aspects of life, discrimination and possible impacts on studies (including support provided in adverse situations by the higher education institution).

The specifically Czech part of the questionnaire includes several questions focused on language skills and their development during studies. As similar questions were asked in 2019, we will have a unique opportunity for comparison.

Students will be contacted by their home higher education institution and will be asked to complete an online questionnaire via an assigned link/entry.

We will be holding a prize draw for attractive prizes for survey participants who leave a contact email. We will specify prizes soon.

Please find information on personal data protection and processing available for a download in the documents seciton of this page.

Problémy se správným přiřazením ke studijním programům jsou časté, a proto se omlouváme za tuto chybu. Chybu jsme se pokusili vyřešit zejména tím, že nyní máte možnost svůj studijní program – pokud ho nenajdete v seznamu – vepsat do volného políčka „ručně“.

Studující v některých malých studijních programech se obávají, že by mohlo dojít k jejich identifikaci na základě propojení dvou informací – studijního programu a ročníku studia. Chceme vás ujistit, že v datech, se kterými budeme pracovat dále, budou v takových případech data agregována do větších celků, aby identifikace konkrétního respondenta nebyla v žádném případě možná.

Věříme, že takto formulovaná výše možného stipendia mohla být pro některé z vás poněkud šokující a ujišťujeme vás, že to nebylo naším záměrem. Tato částka však nebyla vybrána náhodně ani z nedostatku informací o obvyklých nákladech, ale navazuje mimo jiné na historii výše základního stipendia v relativně nedávné době. Pro případ, že takovou částku považujete za zcela nedostatečnou, využijte, prosím, z nabízené škály příslušně silnou odpověď. Otázka rovněž nestojí sama o sobě, ale je doplněna dalšími, které jsou zaměřeny na konkrétní strukturu nákladů a příjmů doktorandek a doktorandů, kteří se nacházejí v nejrůznějších životních situacích. Věříme, že nám právě kombinace těchto otázek umožní v dostatečné míře pochopit finanční potřeby většiny studujících doktorských programů.

Contact

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice, Czech Republic

Tel.: +420 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Map