V březnu vyšla naše nová studie k vysokoškolskému poradenství

„Vysokoškolské poradenství v ČR. Mezi strategií a realitou“ je název studie, která vznikla ve spolupráci Centra pro studium vysokého školství s Nadací Friedricha Eberta. Studie si klade za cíl nabídnout ucelenější pohled na současný stav vysokoškolského poradenství v České republice.

Pro vznik studie se ukázalo jako rozhodující uspořádání dvou mezinárodních workshopů k poradenství v letech 2020 a 2021. Kromě zahraničních hostů se jich zúčastnili také členové Asociace vysokoškolských poradců (AVŠP). Především jejich názory na současný stav a výzvy vysokoškolského poradenství v ČR napomohly téma uchopit a porovnat s prezentovanou zahraniční praxí. Od toho byl jen krůček k formulování hlavní teze celé studie, že poradenství na vysokých školách představuje důležitého činitele v procesu zajišťování kvality a zvyšování efektivity terciárního vzdělávání. Jednotlivé školy by proto měly věnovat právě oblasti poradenství zvýšenou pozornost. S tím také souvisí jejich schopnost dostát svým vzdělávacím cílům, kdy se bez jasné koncepce rozvoje a financování poradenských center neobejdou.

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock.com

Nedávno byla studie oficiálně představena na workshopu, kterého se zúčastnili četní zástupci poradenské komunity. Jako reakce na představení studie zazněly požadavky po lepším legislativním ukotvení poradenství, které je dosud poměrně vágní. Od toho si poradenská komunita slibuje také jasnější vymezení svého financování – např. zahrnutí financování poradenství do příspěvku VŠ. Dalším tématem je také nastavení poradenství pro akademické pracovníky – především jeho hrazení ze strany školy, která ho často od poradenského centra požaduje bez toho, aniž by tuto činnost výrazně zohlednila ve financování jeho aktivit. Důležitou výzvou do budoucna bude také stále větší profesionalizace poradenských center a nastavení profesního kompetenčního rámce pro poradce. První kroky v tomto směru bezpochyby podnikne aktuálně schválený CRP-projekt konsorcia 19 VŠ, který se zaměřuje na dlouhodobý rozvoj poradenských aktivit. Držme palce, ať tato aktivita nezapadne a je naopak tou pověstnou první vlaštovkou, která orámuje zvýšený zájem o oblast poradenství ze strany škol i MŠMT.

Celý text studie v elektronické podobě naleznete zde

Studie je k dispozici také v tištěné podobě. Případné objednávky směřujte na blaha@csvs.cz. Studie vám bude následně zdarma zaslána. Minimální objednávka je 10 ks. Nabídka platí do vyčerpání nákladu.

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa