Německá studie o vysokoškolském poradenství "Quo vadis Hochschulberatung?"

Pro vznik studie o poradenství se ukázalo jako rozhodující uspořádání dvou mezinárodních workshopů v letech 2020 a 2021. Kromě zahraničních hostů se jich zúčastnili také členové Asociace vysokoškolských poradců (AVŠP). Především jejich názory na současný stav.

Stáhněže si německou studii Quo vadis Hochschulberatung?, která vychází z českého textu studie Vysokoškolské poradenství v ČR. Mezi strategií a realitou„.

K dispozici jsou i tištěné výtisky, které si můžete objednat na blaha@csvs.cz. Objednávky vyřizujeme bezplatně od 10 ks výše.

Pro vznik studie se ukázalo jako rozhodující uspořádání dvou mezinárodních workshopů k poradenství v letech 2020 a 2021. Kromě zahraničních hostů se jich zúčastnili také členové Asociace vysokoškolských poradců (AVŠP). Především jejich názory na současný stav a výzvy vysokoškolského poradenství v ČR napomohly téma uchopit a porovnat s prezentovanou zahraniční praxí. Od toho byl jen krůček k formulování hlavní teze celé studie, že poradenství na vysokých školách představuje důležitého činitele v procesu zajišťování kvality a zvyšování efektivity terciárního vzdělávání. Jednotlivé školy by proto měly věnovat právě oblasti poradenství zvýšenou pozornost. S tím také souvisí jejich schopnost dostát svým vzdělávacím cílům, kdy se bez jasné koncepce rozvoje a financování poradenských center neobejdou.

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa