Dne 1. listopadu 2018 proběhla v Národní technické knihovně v Praze konference o vysokém školství a vysokoškolském vzdělávání konaná u příležitosti oslav 100 let moderní české státnosti. Akce pořádaná společně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Centrem pro studium vysokého školství měla za cíl poskytnout prostor pro reflexi úlohy a postavení vysokého školství a vysokoškolského vzdělávání ve společnosti a výzev, které před nimi stojí.

Workshopy konference:

1. Úloha vysokých škol ve společnosti

Jak se měnila úloha, role a postavení vysokých škol ve společnosti? Nastavují vysoké školy směřování společnosti, jejímu fungování, ale i politickým procesům nezávislou reflexi? A mají to vlastně dělat? A co uvnitř vysokých škol – jsou místem diverzity a svobodného/bezpečného prostoru pro střet odlišných názorů? Jakou mají sílu pozitivně ovlivňovat regiony, kde působí? Jsou přirozeným místem celoživotního učení pro všechny bez ohledu na věk.

2. Studenti a jejich aktivity

Jak se změnili studenti a „studentský život“ v minulých 100 letech? Jaká byla a je podoba, struktura a zaměření studentských aktivit a „studentského života“? Jak studenti pojímají sami sebe a své studium? Do jaké míry aktivně řídí a chtějí řídit své vzdělávání a svůj život? Jaký mají vztah ke škole a ke společnosti? Jsou to spolutvůrci – spoluobčané, nebo klienti – spotřebitelé? Jaké jsou jejich hodnoty?

3. Kvalita vysokých škol a jak ji vnímá veřejnost

Prostřednictvím potenciálu odborníků vysoké školy v inovacích při spolupráci s praxí? Přenosem know-how do praxe? Kvalitou absolventů? Podporou zlepšování života v regionech? Ovlivňováním kvality života společnosti? Vlivem na zlepšování života v rozměru celé zeměkoule?

4. Proměny podmínek pro fungování vysokých škol

Jaké jsou hlavní podmínky pro úspěšné fungování českých vysokých škol a jaké jejich nejvýznamnější změny jste v uplynulých 28 letech zaznamenali? (možno diskutovat např. financování, akademické pracovníky, legislativní rámec apod.) Jak těmto podmínkám (ne)napomáhá současné společensko-ekonomicko-politické dění? Jakým výzvám při pohledu do budoucnosti čelí české vysoké školy? A jaká jsou možná řešení těchto výzev?

5. Změny ve způsobech učení

Jak se učíme? Jak se měnily a mění způsoby vzdělávání a učení? Co má na změny způsobů učení vliv? Zlepšují individualizované přístupy naše učení? Do jaké míry se ve vzdělávání na vysokých školách využívají nové možnosti ve způsobech učení?

 

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa