0

Monitor vzdělávání a odborné přípravy

Evropská komise vydává zprávu Monitor vzdělávání a odborné přípravy, která obsahuje mezinárodní srovnání a analýzu situace jednotlivých zemí.

0

Mezinárodní spolupráce a dialog v politice EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

Kromě silného mezinárodního zaměření programu Erasmus+ má Evropská komise aktivní politiku spolupráce v oblasti vzdělávání ...