Součástí naší práce je spolupráce na projektech s mezinárodními, národními i regionálními partnery. Máme dlouhodobé zkušenosti s přípravou, vedením i řízením projektů.

Aktuální:

Projekt Absolvent 2018 (2018–2019)

Výzkumný projekt Absolvent 2018 – šetření uplatnění absolventů vysokých škol se zaměřuje na absolventy vysokých škol, kteří absolvovali své studium v období 2013–2017 a vstoupili na trh práce. Šetření má dvě části:

  • šetření absolventů: popis a analýza kvality absolvovaného studia v souvislosti s přechodem a uplatněním na trhu práce a popis profesní dráhy absolventů vysokých škol;
  • šetření zaměstnavatelů: zkušenosti se zaměstnáváním a kvalitou absolventů z pohledu zaměstnavatelů

Více informací o projektu se dozvíte zde.

 

EUROGRADUATE (2018–2019)

Projekt EUROGRADUATE je evropské pilotní šetření umožňující porovnání pracovních a životních podmínek absolventů vysokých škol v akademických letech 2012/2013 a 2016/2017. Cílem projektu je poskytnout výstupy, které pomohou tvůrcům politiky sledovat uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce, rozvoj jejich dovedností a také trendy v sociální nerovnosti. Více informací o projektu naleznete zde.

 

Projekt DASCHE (2017 – 2020)

Developing, Assessing and Validating Social Competences in Higher Education (DASCHE) je projekt v rámci KA2 programu Erasmus +. Zkoumá, zda a jak se studenti učí sociální kompetence během studia na vysokých školách. Hlavním cílem projektu DASCHE je podporovat politické učení mezi zeměmi a vysokoškolskými institucemi v rozvoji učebních osnov, posuzování a validaci sociálních kompetencí studentů formou vypracování modelů formulování a hodnocení těchto kompetencí v rámci programů vysokoškolského vzdělávání a poskytováním osvědčených postupů pro inspiraci rozhodování ve vysokoškolských institucích a na systémové úrovni.

 

Projekt SNOP (2018 – 2020)

Hlavním výzkumným cílem projektu Studijní neúspěšnost s ohledem na přechod ze střední na vysokou školu (SNOP) podporovaným Technologickou agenturou ČR v rámci programu Éta je identifikovat příčiny neúspěšnosti studentů na vybraných technických fakultách VŠ. Zejména studentů v /a po prvním ročníku studia. Více informací o projektu se dozvíte zde.

 

 

Děkujeme všem za účast na konferenci a podíl na jejím úspěšném průběhu. Těšte se na reportáž z konference!