Rada Centra pro studium vysokého školství, v.v.i.

 

Složení Rady CSVŠ, v.v.i.:

Mgr. et Mgr. Jan Beseda, Ph.D., místopředseda, CSVŠ, v.v.i.

PhDr. Tomáš Fliegl, MŠMT

prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., ČVUT

Ing. Jan Koller, Ph.D., CSVŠ, v.v.i.

Ing. Helena Šebková, CSc., CSVŠ, v.v.i.

Mgr. Michaela Šmídová, Ph.D., CSVŠ, v.v.i.

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., předseda, UK

 

Tajemnice: Marta Šlemendová, CSVŠ, v.v.i.