Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. bylo založeno 1. 3. 1991, již více než čtvrt století se věnuje výzkumu vysokého školství.

 

Od 1. 1. 2007 je CSVŠ veřejnou výzkumnou institucí podle zákona č. 341/2005 Sb. a je zapsáno do rejstříku veřejných výzkumných institucí MŠMT.

 

Zkoumáme a analyzujeme rozličné informace o univerzitách, vysokých školách, akademicích i studentech, zabýváme se hodnocením kvality ve vysokém školství nebo také různými modely financování terciárního vzdělávání. Na výzkumných projektech spolupracujeme s evropskými i mimoevropskými partnery, pomáháme univerzitám a vysokým školám doma i jinde v Evropě i za hranicemi Evropy zvyšovat úroveň, zlepšovat a inovovat způsob a organizaci vzdělávání. Věnujeme se i distančnímu vzdělávání a po roce 2000 také e-learningu a digitalizaci vzdělávání. Jsme členem Digikoalice a Aliance pro otevřené vzdělávání, České asociace digitálního univerzitního vzdělávání.

 

Přehled výzkumných výsledků je možné najít ve výročních zprávách CSVŠ, v.v.i. Výzkumné studie, knižní publikace, články a další výstupy jsou a nebo postupně budou zveřejněny na této webové stránce.

 

Jedním z pilířů naší práce je sledování mezinárodního a zejména evropského vývoje v oblasti vysokého školství. Zaměřujeme se na Boloňský proces, aktivity Evropské komise, OECD a UNESCO v oblasti vysokoškolského vzdělání. Spolupracujeme s mnoha obdobnými výzkumnými ústavy a centry v řadě evropských zemí.