Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. se již více než čtvrt století věnuje výzkumu vysokého školství. Zkoumáme a analyzujeme rozličné informace o univerzitách, vysokých školách, akademicích i studentech, zabýváme se hodnocením kvality ve vysokém školství nebo také různými modely financování terciárního vzdělávání. Na výzkumných projektech spolupracujeme s evropskými i mimoevropskými partnery, pomáháme univerzitám a vysokým školám doma i jinde v Evropě i za hranicemi Evropy zvyšovat úroveň, zlepšovat a inovovat způsob a organizaci vzdělávání. Věnujeme se i distančnímu vzdělávání a po roce 2000 také e-learningu a digitalizaci vzdělávání. Jsme členem Digikoalice a Aliance pro otevřené vzdělávání, České asociace digitálního univerzitního vzdělávání.

 

Přehled výzkumných výsledků je možné najít ve výročních zprávách CSVŠ, v.v.i. Výzkumné studie, knižní publikace, články a další výstupy jsou a nebo postupně budou zveřejněny na této webové stránce.

 

Jedním z pilířů naší práce je sledování mezinárodního a zejména evropského vývoje v oblasti vysokého školství. Zaměřujeme se na Boloňský proces, aktivity Evropské komise, OECD a UNESCO v oblasti vysokoškolského vzdělání. Spolupracujeme s mnoha obdobnými výzkumnými ústavy a centry v řadě evropských zemí.

Děkujeme všem za účast na konferenci a podíl na jejím úspěšném průběhu. Těšte se na reportáž z konference!