Absolvent 2018 (Graduate 2018)   Výzkumný projekt Absolvent 2018 realizuje v období 2018–2019 podle zadání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. ve spolupráci se Střediskem vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity……

V červnu vyšla v nakladatelství Springer zatím poslední publikace, která je založena na výsledcích projektu PERIF – Příspěvek vysokého školství k podpoře socio-ekonomického rozvoje periferních regionů Norska a České republiky. Kniha “Higher Education and Regional Development:……

„The contribution of higher education institutions to strengthen socio-economic development of peripheral regions in Norway and the Czech Republic“ – PERIF   „Příspěvek vysokého školství k podpoře socio-ekonomického rozvoje periferních regionů Norska a České republiky“……

  „Enhancing Capacites in Implementation of Institutional Quality Assurance Systems and Typology Using Bologna Process Principles“- IQAT  „Posilování kapacit v implementaci institucionálních systémů zajišťování kvality a typologie s využitím principů Boloňského procesu“ – IQAT Partneři……

Studijní neúspěšnost s ohledem na přechod ze střední na vysokou školu (SNOP) Hlavním výzkumným cílem projektu podporovaným Technologickou agenturou ČR v rámci programu Éta je identifikovat příčiny neúspěšnosti studentů na vybraných technických fakultách VŠ. Zejména studentů v /a……

DASCHE – Developing, Assessing and Validating Social Competences in Higher Education – Erasmus+   Hlavním cílem projektu DASCHE je podporovat politické učení mezi zeměmi a vysokoškolskými institucemi v rozvoji kurikulí, hodnocení a validaci sociálních kompetencí……