Dovolujeme si vás informovat o zveřejnění zpráv pilotního šetření EUROGRADUATE, kterého se zúčastnilo 8 evropských zemí pod vedením mezinárodního konsorcia. V České republice realizovalo šetření Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. ve spolupráci se Střediskem……

Na Slovensku fakticky zaniká jedna ze soukromých vysokých škol. Tamní vláda na své 24. schůzi ve středu 10. června 2020 schválila odnětí tzv. státního souhlasu Akademii médií, odborné vysoké škole mediální a marketingové komunikace v Bratislavě. V roce 2015 podobně, tedy po odnětí……

Slovenská zpravodajská televize TA3 nedávno informovala o záměru Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu SR redukovat počet studijních programů. Univerzity podle reportáže produkují příliš mnoho absolventů, po nichž není v praxi poptávka. Počet studijních programů……

Aktuální diskuze o efektivnějším nastavení vysokoškolského studia, které by vedlo k  jeho větší flexibilitě a lepšímu přizpůsobení se současným výzvám, staví do středu zájmu stále více studenty a rozvoj jejich dovedností a kompetencí. Vysoké školy přestávají být místem pouhého zprostředkování „vyššího“ vědění a čím dál více se připomíná……

Hlavním cílem projektu Developing, Assessing and Validating Social Competences in Higher Education (DASCHE) v rámci KA2 programu Erasmus+ je podporovat politické učení mezi zeměmi a vysokoškolskými institucemi v rozvoji kurikulí, hodnocení a validaci sociálních kompetencí studentů. ……

Dne 22. 5. 2019 se uskutečnil v rámci Projektu 100 + Centra pro studium vysokého školství (CSVŠ) na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze (UJAK) odborný seminář zaměřený na uplatitelnost absolventů. Mezi další spolupořadatele patřil Dopravní podnik……

Vzdělání 4.0 a vysoké školství – profesní terciární vzdělávání na vzestupu 2. se konal seminář zaměřený na změny ve vzdělávání v souvislosti se čtvrtou průmyslovou revolucí. Akce se konala v prostorách Vysoké školy zdravotnické, pořadatelem……

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License