Dne 22. 5. 2019 se uskutečnil v rámci Projektu 100 + Centra pro studium vysokého školství (CSVŠ) na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze (UJAK) odborný seminář zaměřený na uplatitelnost absolventů. Mezi další spolupořadatele patřil Dopravní podnik……

Vzdělání 4.0 a vysoké školství – profesní terciární vzdělávání na vzestupu 2. se konal seminář zaměřený na změny ve vzdělávání v souvislosti se čtvrtou průmyslovou revolucí. Akce se konala v prostorách Vysoké školy zdravotnické, pořadatelem……

Ve spolupráci s Celoživotním a distančním vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni a s Českou asociací distančního univerzitního vzdělávání a  Vás zveme na seminář “Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách“, který probíhá v rámci projektu 100+. Projekt……

V červnu vyšla v nakladatelství Springer zatím poslední publikace, která je založena na výsledcích projektu PERIF – Příspěvek vysokého školství k podpoře socio-ekonomického rozvoje periferních regionů Norska a České republiky. Kniha “Higher Education and Regional Development:……

27 let CSVŠ, v.v.i. Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ) vzniklo 1. 3. 1991. Došlo k tomu transformací Ústavu rozvoje vysokých škol. CSVŠ se stalo jeho právním nástupcem. Ústav rozvoje vysokých škol, založený v lednu……

Již 14. ročník mezinárodní konference DisCo 2019 se bude konat 20 – 21. června 2019 v Praze. Hlavním  tématem DisCo 2019 bude:  E-learning – Unlocking the Gate of Education around the Globe. Spolupořádáme ji společně se Západočeskou……

48 zemí je součástí boloňského procesu! Boloňský proces zahájili ministři školství 29 evropských zemí svými podpisy pod Boloňskou deklarací již v roce 1999. Je to jeden  z dobrovolných  procesů na evropské úrovni (ale jdoucí mimo Evropskou Unii). V současné……

Jsme rádi, že vás můžeme informovat o tom, že sborník z konference DisCo 2017 je přístupný online. Hlavním tématem konference bylo „Open education as a way to a knowledge society”. Sborník není žádný drobeček, má úctyhodných……