Na Slovensku fakticky zaniká jedna ze soukromých vysokých škol. Tamní vláda na své 24. schůzi ve středu 10. června 2020 schválila odnětí tzv. státního souhlasu Akademii médií, odborné vysoké škole mediální a marketingové komunikace v Bratislavě. V roce 2015 podobně, tedy po odnětí……

Zájemcům o výstupy z projektu SNOP – Studijní neúspěšnost s ohledem na přechod ze střední na vysokou školu jsou nyní k dispozici také zápisy ze dvou workshopů: se zástupci vysokých škol 25. 6. 2019 a……

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License