Hlavním cílem projektu Developing, Assessing and Validating Social Competences in Higher Education (DASCHE) v rámci KA2 programu Erasmus+ je podporovat politické učení mezi zeměmi a vysokoškolskými institucemi v rozvoji kurikulí, hodnocení a validaci sociálních kompetencí studentů. ……

Oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Centrem pro studium vysokého školství a Českou asociací distančního univerzitního vzdělávání uspořádalo v úterý 5. března seminář “Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách“.……

Vzdělání 4.0 a vysoké školství – profesní terciární vzdělávání na vzestupu 2. se konal seminář zaměřený na změny ve vzdělávání v souvislosti se čtvrtou průmyslovou revolucí. Akce se konala v prostorách Vysoké školy zdravotnické, pořadatelem……

AULA je recenzovaný odborný časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku, který se zaměřuje jak na publikování původních výzkumných prací z oblasti vysokého školství a vědy, tak na aktuální diskuse o vysokoškolské a vědní politice. Vychází……

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License