Efektivní poradenství = efektivní vysoké školství?

On-line workshop pro pracovníky poradenských center vysokých škol

24. listopadu 2020, 10:00 – 12:00 hod.

Aktuální diskuze o efektivnějším nastavení vysokoškolského studia staví do středu zájmu stále více studenty a rozvoj jejich dovedností a kompetencí.

Vysoké školy přestávají být pouhým místem zprostředkování „vyššího“ vědění a čím dál více se připomíná také jejich role v osobnostním formování mladých lidí. Cílem vysokoškolského studia není zdaleka jen odborně kvalifikovaný jedinec, ale i osobnost, která je schopná čelit výzvám profesního, osobního i veřejného života.

Nerovnosti ve vysokém školství

Mladí lidé, kteří přicházejí na vysoké školy, mohou být konfrontováni s  problémy, které do té doby často neznali a neumějí se s nimi sami vypořádat. Ať již je to bydlení mimo rodinu, schopnost samostatně hospodařit nebo si organizovat studijní povinnosti. Mnohdy ztroskotají na zdánlivě banálních problémech, které neúměrně zvyšují jejich stresovou zátěž a nechuť pokračovat ve studiu.

Výzkum příčin studijní neúspěšnosti, který CSVŠ realizovalo v minulých letech, nás přivedl na myšlenku zabývat se formami podpory a schopnostmi vysokých škol předcházet předčasným odchodům ze studia. Zaměřili jsme se na strukturu poradenství a jeho cílové skupiny. I když stále více aktérů chápe, že kvalitní poradenství může zásadním způsobem ovlivnit konečné rozhodování studentů, zda zůstat či odejít, soustředí se vysoké školy i nadále na pomoc zdravotně znevýhodněným studentům. Přitom nemalé množství studentů se potýká s celou řadou dalších problémů – finančními, rodinnými, vztahovými či psychickými, které významně ovlivňují jejich studijní úspěšnost

Přeshraniční spolupráce a sdílení zkušeností

Společně se svými zahraničními partnery se CSVŠ rozhodlo nabídnout jiný pohled na vysokoškolské poradenství. Ke spolupráci jsme přizvali dvě saské veřejné vysoké školy, TU Dresden a Hochschule Zittau/Görlitz a zástupce spolku ArbeiterKind.de, aby se podělili o jejich bohaté zkušenosti v rámci on-line workshopu.

Cílem pořádané akce je výměna know-how. Kolegové z poradenských center saských VŠ a spolku ArbeiterKind.de představí nejen jejich aktuální projekty, ale i podmínky jejich práce (organizace poradenství, financování či zajištění kvality). Kromě jiného se dotknou i současné epidemie a jejího vlivu na poradenskou činnost. Příspěvky německých hostů a diskuze budou simultánně tlumočeny do češtiny.

Vřele vás tímto zveme, abyste si datum akce poznamenali do svých kalendářů a budeme se těšit na hojnou účast! V případě dotazů nás prosím kontaktujte e-mailem na: blaha@csvs.cz.

Program

10:00 – 10:10 Zahájení a představení zahraničních hostů
10:10 – 11:30 Prezentace poradenské nabídky TU Dresden, Hochschule Zittau/Görlitz, ArbeiterKind.de
11:30 – 12:00 Diskuze
12:00 Zakončení workshopu

Prezentace z workshopu ke stažení:

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License