Závěrečné zprávy pilotního šetření EUROGRADUATE

Dovolujeme si vás informovat o zveřejnění zpráv pilotního šetření EUROGRADUATE, kterého se zúčastnilo 8 evropských zemí pod vedením mezinárodního konsorcia. V České republice realizovalo šetření Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. ve spolupráci se Střediskem vzdělávací politiky Univerzity Karlovy s koordinační podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a za součinnosti vysokých škol.

Projekt EUROGRADUATE probíhající v letech 2018 – 2020 byl spolufinancován programem Evropské unie Erasmus+. Zprávy jsou určeny pro zájemce o problematiku uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce a jejich reflexi vysokoškolského studia. Zajímavostí je sekce věnovaná vybraným politickým otázkám. Vše je v mezinárodním srovnání.

Eurograduate - Národní zpráva ČR
Eurograduate - Národní zpráva ČR / AJ
Eurograduate - Souhrnná zpráva
Eurograduate - Hodnotící zpráva

Velké poděkování patří jak absolventům z akademických let 2012/2013 a 2016/2017, kteří se šetření zúčastnili, tak zaměstnancům vysokých škol, bez jejichž pracovního nasazení by nebylo možné projekt zrealizovat.

Národní zprávy jednotlivých zemí, zpráva hodnotící realizaci šetření a souhrnná zpráva projektu jsou rovněž k dispozici na webu https://www.eurograduate.eu.

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License