Workshop 1. Vybrané aspekty uznávání výsledků předchozího studia: zahraniční zkušenosti

Datum: 10.11. 13:00-16:30 Online

Jak se řeší uznávání studia předchozího a zahraničního studia u našich sousedů a jaké s tím mají zkušenosti české vysoké školy?

Představili jsme příklady z Německa, Rakouska, Polska a Maďarska. Dále jste se mohli seznámit s praxí v Irsku, Chorvatsku a zastavili jsme se i ve Finsku.

Workshop otevřel prostor pro sdílení zkušeností z praxe i výměnu názorů v otázkách úskalí uznávání výsledků předchozího studia. Nastínil aspekty problematiky v několika evropských státech, čímž umožnil posluchačům i posoudit problematiku v kontextu mezinárodního i národního, případně se inspirovat tzv. dobrou praxí.

Video záznam

Program

13:00-13:15

Mgr. et. Mgr. Jan Beseda, Ph.D., Centrum pro studium vysokého školství, vedoucí Národní centra distančního vzdělávání

Kontext uznávání předchozího učení

13:15:-13:35 Mgr. Martina Vlková, MPA, Masarykova univerzita, vedoucí studijního odboru

Ověřování předchozího učení u studentů a uchazečů o studium na MUNI

13:35-13:50 doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D., rektor, a Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D. , prorektorka pro studium, Vysoká škola obchodní v Praze

Možnosti uznávání studijních povinností z předchozího studia: Zkušenosti VŠO v Praze, o.p.s.

13:50-14:00

Giancarlo Lamberti, předseda Studentské komory Rady vysokých škol

Uznávání výsledků předchozího studia a následná participace

14:00-14:30

Deirdre Goggin, Cork Institute of Technology, Ireland:

Twenty Years of Experience with Recognition of Prior Learning

Deirde Goggin is currently a research fellow in the CIT Extended Campus, Cork Institute of Technology. Deirdre has an Honours Degree in Business, a HDip in Business and Financial Information systems and a Masters Degree in Validation as well as a Masters Degree in Teaching and Learning in Higher Education. Deirdre has been actively involved in the area of RPL in higher education in a research, development and lecturing capacity since 2003. She led the research reports on RPL in Higher Education in Ireland in 2015 and on RPL in VET in Ireland in 2017 completed with her colleagues in the CIT Extended Campus. Within CIT she supports staff capacity and capability building and policy development. Deirdre engages with industry on validation and workplace learning and in the internal infrastructures necessary to build sustainable RPL systems and processes. Deirdre has pioneered the ‘learning clinic’ concept whereby the CIT engages with employers and staff on upskilling and reskilling opportunities at a time and place convenient for them. In addition to the external development work on validation, Deirdre also supports senior staff in customised course developments in collaboration with industry partners responding to current and emerging industry needs and encompassing validation.

14:30-15:00

Durdica Dragojevic, Ministry of Science and Education, Croatia

Croatia RPL Dragojevic

Đurđica Dragojević is a senior specialist for higher education quality with the Croatian Ministry of Education and Science, where her tasks include support to higher education institutions in implementing the European Higher Education Area objectives, including the introduction of recognition of informal and non-formal learning. Previously she was working on external quality assurance procedures with the Croatian national QA agency, where she started working on introducing RPL to Croatia in 2013.

15:00-15:15 Přestávka 

15:15-16:00 Dr. Filip Bláha a PhDr. Mgr. Karel Hanuš, Ph.D.

Uznávání výsledků předchozího učení: Německo, Rakousko, Polsko a Maďarsko

16:00-16:30 panelová diskuse Jak řešit uznávání předchozího učení v české vysokém školství

Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D, Mgr. Martina Vlková, Giancarlo Lamberti

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License