Zánik další soukromé vysoké školy na Slovensku

Na Slovensku fakticky zaniká jedna ze soukromých vysokých škol. Tamní vláda na své 24. schůzi ve středu 10. června 2020 schválila odnětí tzv. státního souhlasu Akademii médií, odborné vysoké škole mediální a marketingové komunikace v Bratislavě. V roce 2015 podobně, tedy po odnětí státního souhlasu, skončila také soukromá Vysoká škola Goethe Uni Bratislava. Podle zákona o vysokých školách je soukromá VŠ povinna poskytovat údaje do registrů a aktualizovat je. Akademie médií tuto povinnost nesplnila. Ministerstvo školství ji proto vyzvalo, aby v předmětné záležitosti zajistila nápravu, ke které ovšem nedošlo. 

Finanční potíže i problémy s akreditací

Již před třemi lety slovenská média informovala, že v důsledku tehdejší finanční situace škola nedokázala zajistit vhodné pracovní podmínky pro své zaměstnance, včetně výplaty mezd. Problémy se měly týkat i exekucí a nevyplacených sociálních stipendií, kvůli čemuž ministerstvo poslalo do školy svoji kontrolu. Svízele měla Akademie médií také s akreditací. Akreditační komise ani po intervenci školy nezměnila své negativní stanovisko k magisterskému studijnímu programu a přiznaná práva navrhla odejmout. 

Na soukromé vysoké škole působilo v minulosti několik známých slovenských osobností. Jako rektor školu vedl doc. Eduard Chmelár, levicově orientovaný komentátor politického dění, který kandidoval v loňských prezidentských volbách. Pověřenými rektory byli jistý čas herečka prof. Božidara Turzonovová a publicista prof. Samuel Brečka, který byl také děkanem Fakulty masmédií na Panevropské vysoké škole v Bratislavě.

Bakalářské i magisterské programy

Nápad založit soukromou mediální školu se zrodil na půdě Slovenského syndikátu novinářů v létě 2006. Již rok poté získala Akademie médií akreditaci pro dva bakalářské studijní programy: Mediální komunikace a Marketingová komunikace. Prvním studentům se otevřela po udělení státního souhlasu v říjnu 2011. Postupně přibyla akreditace v magisterském studijním programu Mediální studia a stejně tak právo vykonávat rigorózní řízení. Jak už bylo uvedeno, později tuto akreditaci škola ztratila. 

Momentálně podle informací na webu Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu SR funguje na Slovensku celkově 12 soukromých vysokých škol, z nichž jedna, Akademie médií, aktuálně končí svoji činnost. Slovenský Denník N informoval o postoji ministra školství k odnětí státního souhlasu Akademii médií. Ten vysvětlil, že tento krok byl pouze dokončením formálního procesu, který byl započat již v roce 2016. „Chceme se vypořádat s kvalitou vysokých škol, budeme tlačit na jejich kvalitu, chceme, aby se diverzifikovaly,“ uvedl ministr Branislav Gröhling. V prvním čtvrtletí 2021 plánuje připravit novelu zákona o vysokých školách.

Autor článku: PhDr. Marián Sekerák, Ph.D.

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License