Proběhla konference „Absolventi vysokých škol v České republice – mezinárodní, národní a institucionální perspektiva“

22. 10. 2019 proběhla v Modré posluchárně Univerzity Karlovy konference věnovaná absolventům vysokých škol pořádaná Centrem pro studium vysokého školství, v.v.i. ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Více informací o konferenci a také prezentace z konference najdete zde.

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License