Výzkum EUROSTUDENT VII v České republice se dostal do fáze zpracování dat

Sběr dotazníků probíhal mezi 9. květnem a 30. červnem 2019 ve spolupráci s přibližně 40 českými veřejnými i soukromými vysokými školami, které oslovily své studenty bakalářských a magisterských studijních programů prostřednictvím institucionálních emailů. Prvotní stažení dat sbíraných do aplikace ZOFAR (provozované Německým centrem pro výzkum vysokého školství /Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung) proběhlo během července a od této doby máme data k dispozici pro vyčištění a první základní analýzu.

Na tomto místě chceme poděkovat jak respondentům, tak našim kontaktním osobám a jejich spolupracovníkům na vysokých školách, kteří studenty oslovovali.

Byli rovněž vylosování výherci naší plánované „tomboly“: celkem 38 výherců, kteří získali elektronické vouchery v hodnotě 5 000 Kč (3krát) a 1 000 Kč (35krát). Pro losování jsme využili generátor náhodných čísel, v němž jedno číslo vždy reprezentovalo jednu poskytnutou (pouze pro tento účel!) emailovou adresu.

Na podzim roku 2019 připravujeme první souhrnnou prezentaci českých dat, prezentace výsledků v mezinárodním srovnání začne pravděpodobně v druhé polovině roku 2020.

 

První známá čísla, která ilustrují rozsah výzkumu EUROSTUDENT VII v České republice:

– formou emailového oslovení ze strany vysoké školy bylo kontaktováno přibližně 240 000 studentů v ČR

– do dotazníku vstoupilo celkem 34 855 respondentů, z toho 29 175 dotazník začalo vyplňovat česky a 1 470 anglicky

– úplně ho dokončilo 19 365 respondentů

– pro účely slosování emailovou adresu zanechalo 15 562 respondentů

– mezi respondenty, kteří dotazník plně dokončili, převažovaly ženy (bylo jich 12 248), zatímco mužů bylo 7 362. Tato otázka nebyla povinná a zároveň se nacházela na konci dotazníku.

– v bakalářských studijních programech studovalo 16 424 respondentů, v navazujících magisterských studijních programech 7 239 a v dlouhých magisterských studijních programech 3 790 respondentů. Tuto informaci poskytlo celkem 27 453 respondentů. Otázka byla v úvodu dotazníku, a proto je číslo mnohem vyšší než v případě otázky na pohlaví respondentů.

– v prezenční formě studia studovalo 23 717 respondentů a v kombinované formě 3 720. To byla také jedna z úvodních otázek.

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License