Terénní fáze EUROSTUDENT VII v České republice se blíží!

Po Velikonocích, tj. v týdnu od 23. dubna 2019, bude spuštěna terénní fáze mezinárodního šetření EUROSTUDENT VII. Vysoké školy budou od tohoto data postupně rozesílat linky do on-line dotazníku svým studentům bakalářských a magisterských studijních programů.
Dotazník týkající se sociálně-ekonomických podmínek studia během vysokoškolských studií byl připraven ve dvou jazykových verzích: české a anglické. Nezbytnou součástí dotazníku bude také informace o zabezpečení dat studentů (GDPR). Ti studenti, kteří vyplní dotazník, budou mít možnost získat malou odměnu za svůj čas a ochotu při sdílení svých zkušeností ze svého studia na vysoké škole. Na konci dotazníku budou moci zanechat svůj kontaktní e-mail, který bude zařazen do slosování o ceny. Během dubna budeme postupně doplňovat informace o tom, jaké ceny jsou ve hře.

Témata šetření v kostce
Studium (hodnocení studia, identifikace s vysokou školou, motivace)
Životní podmínky (bydlení, práce při studiu)
Příjmy a výdaje během studia
Vstup do studia a přijímací řízení
Problémy se studiem ve vztahu ke zdraví

Předchozí vlna Eurostudent VI v České republice a srovnání s dalšími zeměmi
Shrnutí základních českých výsledků je k dispozici na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na tomto místě.
Interaktivní databáze Eurostudenta s možností srovnávat data za různé země je zde.