Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách

Ve spolupráci s Celoživotním a distančním vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni a s Českou asociací distančního univerzitního vzdělávání a  Vás zveme na seminář “Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách“, který probíhá v rámci projektu 100+.

Projekt 100+  navazuje  na konferenci Vysoké školství a česká společnost v minulých 100 letech a jak dál z 1. 11. 2018kterou jsme si přáli otevřít diskuzi o vysokém školství a vysokoškolském vzdělávání. Tento seminář je jednou z prvních akcí, které budou v rámci tohoto projektu probíhat.

Program

Termín: 5. 3. 2019, 10:00 – 16:00,

Místo: Západočeská univerzita, budova Strojní fakulty, Univerzitní 22, Plzeň, UV115

Program bude sestávat z několika vystoupení odborníků z různých vysokých škol v České republice a závěrečné panelové diskuse, která se bude soustředit na možnosti spolupráce vysokých škol v oblasti online vzdělávání a smysluplného využívání technologií ve výuce na vysoké škole. Cílem je také vybudovat komunitu spolupracujících a vzájemně se podporujících odborníků zaměřenou na digitální vzdělávání.

Přesná podoba programu bude zveřejněna v nejbližších dnech.

Akce je otevřena  ZDARMA všem zájemcům ze ZČU i  dalších vysokých škol po předchozím přihlášení.

Další informace na zde:

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License