Workshopy

Témata workshopů do odpoledního bloku konference:

  1. Úloha vysokých škol ve společnosti

Jak se měnila úloha, role a postavení vysokých škol ve společnosti? Nastavují vysoké školy směřování společnosti, jejímu fungování, ale i politickým procesům nezávislou reflexi? A mají to vlastně dělat? A co uvnitř vysokých škol – jsou místem diverzity a svobodného/bezpečného prostoru pro střet odlišných názorů? Jakou mají sílu pozitivně ovlivňovat regiony, kde působí? Jsou přirozeným místem celoživotního učení pro všechny bez ohledu na věk?

  1. Studenti a jejich aktivity

Jak se změnili studenti a „studentský život“ v minulých 100 letech? Jaká byla a je podoba, struktura a zaměření studentských aktivit a „studentského života“? Jak studenti pojímají sami sebe a své studium? Do jaké míry aktivně řídí a chtějí řídit své vzdělávání a svůj život? Jaký mají vztah ke škole a ke společnosti? Jsou to spolutvůrci – spoluobčané, nebo klienti – spotřebitelé? Jaké jsou jejich hodnoty?

  1. Kvalita vysokých škol a jak ji vnímá veřejnost

Prostřednictvím potenciálu odborníků vysoké školy v inovacích při spolupráci s praxí? Přenosem know-how do praxe? Kvalitou absolventů? Podporou zlepšování života v regionech? Ovlivňováním kvality života společnosti? Vlivem na zlepšování života v rozměru celé zeměkoule?

  1. Proměny podmínek pro fungování vysokých škol

Jaké jsou hlavní podmínky pro úspěšné fungování českých vysokých škol a jaké jejich nejvýznamnější změny jste v uplynulých 28 letech zaznamenali? (možno diskutovat např. financování, akademické pracovníky, legislativní rámec apod.) Jak těmto podmínkám (ne)napomáhá současné společensko-ekonomicko-politické dění? Jakým výzvám při pohledu do budoucnosti čelí české vysoké školy? A jaká jsou možná řešení těchto výzev?

  1. Změny ve způsobech učení

Jak se učíme? Jak se měnily a mění způsoby vzdělávání a učení? Co má na změny způsobů učení vliv? Zlepšují individualizované přístupy naše učení? Do jaké míry se ve vzdělávání na vysokých školách využívají nové možnosti ve způsobech učení?

Výzva k diskusi

Své úvahy a náměty k tématům nám posílejte na smidova@csvs.cz

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License