Program

Vysoké školství a česká společnost v minulých 100 letech a jak dál

1. listopadu 2018, Národní technická knihovna

(Technická 2710/6, Praha 6 – Dejvice; https://www.techlib.cz/cs/2698-kontakty)

 

Program

Od 9:15

Registrace, káva

10:00-10:20

Zahájení konference:

Ing. Robert Plaga, Ph.D., ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., předseda České konference rektorů, rektor Univerzity Karlovy

10:20-10:50

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy

10:50-11:20

doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc., Univerzita Karlova/CEVRO: Českoslovenští a čeští vysokoškolští profesoři na významných národohospodářských pozicích

11:20-12:20

Panelová diskuze:

PhDr. Pavel Doleček, Ph.D., pověřený náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Radek Špicar, M. Phil., viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc., předseda Rady vysokých škol

12:20-12:30

Hudební vystoupení: Jiří Pohnán: Rudolfínská sonáta pro žesťové kvinteto
v provedení studentů HAMU Dávida Polláka, Alice Vasilové, Michaely Kozejedové, Zdeňka Thůmy a Adama Lasáka pod vedením Jiřího Novotného

12:30-13:30

Oběd

13:30-15:00

5 paralelních workshopů:

Úloha vysokých škol ve společnosti: Ing. Inna Čábelková, Ph.D., Univerzita Karlova, Ing. Libor Prudký, Ph.D., Univerzita Karlova, prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc., Univerzita Karlova

Studenti a jejich aktivity: Mgr. Kateřina Cidlinská, Česká asociace doktorandů, Mgr. Lukáš Dvořáček, Česká asociace doktorandů, doc. Ing. Jan Řezníček, CSc., České vysoké učení technické v Praze, Bc. Magdalena Voldřichová, Mgr. Matouš Veselský, student, Univerzita Karlova, Mgr. Michal Zima, předseda Studentské komory Rady vysokých škol

Kvalita vysokých škol a jak ji vnímá veřejnost: Mgr. Petr Černikovský, Masarykova univerzita, prof. Ing. Milan Slavík, CSc., Česká zemědělská univerzita, doc. RNDr. Jana Talašová, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci, emeritní profesor George Tesar, University of Wisconsin-Whitewater, USA

Proměny podmínek pro fungování vysokých škol: prof. Jiří Chýla, CSc., Akademie věd/Univerzita Karlova, prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., Univerzita Karlova, prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., děkan Fakulty informatiky Masarykovy univerzity

Změny ve způsobech učení: PhDr. Ondřej Hausenblas, Univerzita Karlova, Bc. Lukáš Macenauer, MSc., Behavera.com, PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, Mgr. Martin Vraný, Ph.D., Univerzita Karlova

15:00-15:20

Přestávka

15:20-16:30

Panel se zástupci 5 paralelních workshopů: shrnutí, vize co dál; ukončení konference

16:30

Občerstvení na závěr

 

Abstrakt přednášky prof. JUDr. Jana Kuklíka, DrSc.,
děkana Právnické fakulty Univerzity Karlov

Výročí 100 let založení  Československa a vysoké školství – proč bychom si měli vážit vysokoškolské samosprávy?
Příspěvek se bude zabývat vývojem právního postavení vysokých škol za první republiky (kontinuita s rakouským vývojem a změny, které v postavení vysokých škol přinesl), v období nacistické okupace a po druhé světové válce. Pro období po roce 1948 si bude všímat metod, jakými byly vysoké školy podřízeny ideologii a státu i přes částečné uvolnění v 60. letech, které vystřídalo období normalizace. Z tohoto pohledu pak budou posouzeny změny, které přineslo období transformace po roce 1989, zejména s ohledem na vysokoškolskou samosprávu.

 

Abstrakt přednášky doc. JUDr. PhDr. Ilony Bažantové, CSc.,
z Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Českoslovenští a čeští vysokoškolští profesoři na významných národohospodářských pozicích 
Cílem příspěvku je zdůraznit význam akademického prostředí pro rozvoj základních odborných a profesních dovedností, nezastupitelných i v národohospodářské politice. Vystoupení v rámci stoleté retrospektivy poukáže také na to, že svobodné a tvůrčí prostředí vysokých škol je neslučitelné s politickými a totalitními tlaky. Zamyšlení bude orámováno charakteristikou několika významných československých a českých vysokoškolských pražských, brněnských a bratislavských profesorů, poukázáno bude na jejich erudici a odborné zázemí, které se odrazilo i v jejich pozdějším úspěšném působení ve vysokých národohospodářských funkcích ve vládě či centrální bance.

 

Náplň  workshopů by měla upřesnit webová diskuse, ke které si vás dovolujeme srdečně pozvat. Své příspěvky do veřejné diskuze (v rozsahu přibližně do 500 slov) zasílejte na adresu smidova@csvs.cz (kam můžete směřovat i jakékoli dotazy). V menu vedle je  seznam témat, uvítáme ovšem i další nápady.

Výzva k diskusi

Své úvahy a náměty k tématům nám posílejte na smidova@csvs.cz

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License