Program

Cíl konference

Vedle důstojného příspěvku k oslavě české státnosti podpořit zájem o vysoké školství a veřejnou debatu o něm, otevřít diskuzi o potenciálu vysokého školství pro společnost a o cestách k jeho využití.

Termín                                  1. 11. 2018

Místo konání                        Národní technická knihovna, Technická 2710/6, Praha 6 – Dejvice

Počet osob                           150-200

Cílová skupina                     Vysoké školy, odborníci, zainteresované osoby z dalších oblastí, veřejnost

 

Základní časová struktura

od 9:15                       Registrace, káva

10:00-10:20               Úvodní blok zdravic

10:20-11:30               Dopolední blok 4 vystoupení

11:30-12:30               Panelová diskuze s předchozími vystupujícími

Oběd

13:30-15:00               Odpolední blok:  4 paralelní workshopy

Přestávka

15:20-16:30               Panel se zástupci 4 paralelních workshopů: shrnutí, vize co dál, ukončení

V dopoledním bloku vystoupí čtyři osobnosti univerzitního, společenského, kulturního a ekonomického života a zhodnotí úlohu vysokého školství ve společnosti. Jejich vystoupení bude završeno společnou panelovou diskuzí. Zadání pro jejich vystoupení bude dostatečně široké, aby poskytlo možnost uplatnit vlastní názory na úlohu vysokého školství ve společnosti v rozmanitých dimenzích (vzdělávání, výzkum, spolupráce s regionem, s podnikatelskou sférou…), na jeho dosavadní vývoj a budoucnost.

V odpoledním bloku proběhnou čtyři paralelní workshopy, které umožní sdílet a konfrontovat různé pohledy a ukázat vize dalších cest a přístupů ve vybraných oblastech vysokého školství a vysokoškolského vzdělávání.

Náplň těchto workshopů by měla upřesnit webová diskuse, ke které si vás dovolujeme srdečně pozvat. Své příspěvky do veřejné diskuze (v rozsahu přibližně do 500 slov) zasílejte na adresu smidova@csvs.cz (kam můžete směřovat i jakékoli dotazy). V menu vedle je  seznam témat, uvítáme ovšem i další nápady.

Výzva k diskusi

Své úvahy a náměty k tématům nám posílejte na smidova@csvs.cz