Vyšla nová kniha z projektu PERIF

V červnu vyšla v nakladatelství Springer zatím poslední publikace, která je založena na výsledcích projektu PERIF – Příspěvek vysokého školství k podpoře socio-ekonomického rozvoje periferních regionů Norska a České republiky. Kniha “Higher Education and Regional Development: Tales from Northern and Central Europe” (editoři Romulo Pinheiro, Mitchell Young a Karel Šima) analyzuje roli univerzit jako důležitých aktérů v socio-ekonomickém rozvoji periferních regionů v Norsku a České republice. Zkoumá nejasnosti a rozpory mezi tradičním posláním, vysokých škol jako vzdělávacích a výzkumných institucí ve srovnání se současnými společenskými požadavky, které mnohem více apelují na celospolečenskou zodpovědnost.

Bližší informace o knize, autorech a jednotlivých kapitolách jsou k dispozici na:https://www.palgrave.com/gp/book/9783319786421

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License