Finance, legislativa, instituce

Proměny financování/legislativního/institucionálního rámce a jak byly jejich prostřednictvím vytvářeny podmínky fungování vysokých škol.

Nakolik a kde nastavení financování, legislativního a institucionálního rámce umožňuje či pomáhá vysokým školám naplňovat očekávání, které od nich společnost má? Je v některých případech toto nastavení naopak překážkou či brzdou potenciálního optimálního fungování vysokých škol? Jsou existující podmínky dobrým životním prostředím pro nejlepší možný organický vývoj vysokých škol? Co se dělá dobře? Kde je prostor pro zlepšení? Jak nastavit správný poměr průhlednosti, stability a efektivnosti financování vzdělávání? Jak je to s nastavením financování výzkumu? Co můžeme udělat pro to, aby byla nalezena ta pravá rovnováha pro efektivní a spravedlivé financování výzkumu, schopné zároveň rychle reagovat na dynamický vývoj a zároveň zaručovat nebo alespoň umožňovat nebo alespoň neznemožňovat kontinuitu a stabilitu výzkumu?

.