Úloha VŠ

Úloha/postavení vysokých škol v různých etapách vývoje společnosti a východiska/motivace pro jejich působení do budoucna.

Co očekávala a žádala společnost od vysokých škol před 100 lety, co před třemi čtvrtinami, polovinou a čtvrtinou století? Co dnes? Jaké změny můžeme očekávat, odhadovat, tušit do budoucna? Co bylo hlavním úkolem vysokých škol kdysi a dnes? Jaká byla role a postavení vysokých škol a akademických pracovníků v proměnách času? Je vzdělání, vzdělanost, poznání nejdůležitějším úkolem vysokých škol? Jak se měnilo a mění postavení a úloha vzdělanosti, vzdělání, vzdělanců? Co to vůbec je vzdělání? Co všechno pod pojmem vzdělání můžeme rozumět? Mění se obsah tohoto slova? A jakým způsobem? Mají vysoké školy potenciál být motorem či tahounem vývoje společnosti? Pokud ano, jakými způsoby a do jaké míry? Mohou zařídit, způsobovat, ovlivňovat to, jak příznivě se společnost bude vyvíjet? A pokud ano, jakými všemi způsoby a s jakým dosahem to mohou dělat? Do jaké míry mají ambici naplňovat tento potenciál? Jak? A proč? Do jaké míry mají vliv na region, v němž působí? Na společnost jako celek? Jak mohou případně ovlivňovat vývoj společnosti v mezinárodním měřítku? Jaké jsou jejich největší motivace rozvoje a působení ve společnosti do budoucna? Proč?