Studenti

Studenti a jejich aktivity – proměny v období 100 let. Podoba, struktura a zaměření studentských aktivit (obsah „studentského života“, veřejné působení studentů).

Kdo byli lidé, kteří studovali za první republiky, kdo po válce, kdo po roce 89, kdo studuje dnes? Jaké všechny talenty, schopnosti, kompetence… mohou vysoké školy rozvíjet? Proč dnes vlastně lidé studují a co od studia očekávají? Jaké nejrůznější důvody a motivace přivádějí mladé, ale i starší lidi k vysokoškolskému studiu? Co vše jim vysoká škola může dát? Co jim dát nemůže? Do jaké míry je možné diverzifikovat studium pro nejrůznější studenty a jakými způsoby je možné to dělat? Jak se vyvíjí postavení a motivace studentů? Nakolik jsou studenti motivováni k tomu, aby byli aktivními tvořivými členy akademické obce a společnosti obecně? Nebo jsou často spíše klienty či dokonce spotřebiteli? Nakolik studenti mají možnost stávat se členy fungujících tvořících aktivních týmů, nakolik se mohou při studiu i každodenním životě učit týmové spolupráci a nakolik jsou jedinci ztracenými v davu? Jaké studenty chce společnost mít a proč? A vytváří podmínky pro to, aby studenti takoví byli, nebo jim spíše brání?