27 let CSVŠ

27 let CSVŠ, v.v.i.

Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ) vzniklo 1. 3. 1991. Došlo k tomu transformací Ústavu rozvoje vysokých škol. CSVŠ se stalo jeho právním nástupcem. Ústav rozvoje vysokých škol, založený v lednu 1981, byl především vědeckovýzkumnou institucí. Prováděl také činnost informační a vzdělávací a plnil funkci servisního pracoviště pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Součástí ústavu bylo středisko zabývající se právní ochranou výsledků výzkumu, středisko audiovizuální techniky a knihovna.

V roce 1991 proběhly zásadní transformace a týkala se jak významné redukce počtu pracovníků, tak obsahového zaměření pracovní náplně instituce. Zachován zůstal záměr a se CSVŠ tak se zabývá především výzkumem a vývojem v oblasti vysokého školství.

V roce 2007 se CSVŠ stalo veřejnou výzkumnou institucí a za zkratkou přibylo v.v.i.

Od ledna 2018 má CSVŠ nového ředitele Radima Ryšku a přestěhovalo se do Holešovic.