CSVŠ v TELČI na konferenci Hodnocení kvality vysokých škol

V Telči se 10. a 11. května uskutečnil 19. ročník konference Hodnocení kvality vysokých škol, jejímž hlavním organizátorem je Masarykova univerzita a ke spolupořadatelům patří tradičně i Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. . Tématem letošního setkání představitelů vysokých škol i dalších institucí, které za vysoké školy zodpovídají a podílí se na jejich fungovaní, byla proměna studijních programů  a také reflexe prvních zkušeností vysokých škol s novou podobou institucionální akreditace.

Na konci celého programu byla zařazena sekce, v níž vystoupila Michaela Šmídová z CSVŠ, a která se zabývala doktorským studiem. Prezentace M. Šmídové byla založena na studii, kterou CSVŠ (konkrétně Jan Kohoutek a Josef Beneš) připravilo v minulém roce. Na prezentaci reagovali 2 zástupci studentů (Kateřina Cidlinská, Česká asociace doktorandek a doktorandů, a Michal Zima, Studentská komora rady vysokých škol). Diskuse se vedla nejen kolem tradičního tématu financí (tj. stipendií), ale předmětem byl i vztah školitele a doktoranda a „status“ doktoranda (student nebo zaměstnanec?). Za obecný problém doktorského studia je považována nízká úspěšnost dokončování studia, ale může s ní souviset i fakt, že doktorandů je do studia nabíráno příliš mnoho a bez ohledu na kvalitu. Ale na druhou stranu studie ukázala i to, že doktorandi během studia pociťují izolaci a také se během studia mění jejich vlastní pozice a vůči studiu se vynořuje často silnější „konkurenční příběh/y“, třeba v podobě touhy založit si vlastní rodinu a nebo vést „dospělý“ život.

Pro zájemce o naznačená témata jsou na webových stránkách konference k dispozici nahrávky všech vystoupení.