SNOP

Studijní neúspěšnost s ohledem na přechod ze střední na vysokou školu (SNOP)

Hlavním výzkumným cílem projektu podporovaným Technologickou agenturou ČR v rámci programu Éta je identifikovat příčiny neúspěšnosti studentů na vybraných technických fakultách VŠ. Zejména studentů v /a po prvním ročníku studia. Východiskem projektu je přitom problematika přechodu mezi střední a vysokou školou, a to z hlediska obsahu výuky/přípravy pro první ročníky na VŠ. Podstatné jsou pro nás tyto otázky:

  • Jak VŠ (ne)reflektuje odlišnou připravenost studentů, kteří přicházejí z různých středních škol?
  • Jak tuto připravenost ovlivňují střední školy, z nichž studenti přicházejí?
  • Jak nedostatečná reflexe/spolupráce ze strany VŠ/SŠ ovlivňuje neúspěšnost studia?

Souvisejícím cílem je založení soustavné diskuse mezi středními a vysokými školami i s využitím zpětné vazby od studentů. Výzkumný tým bude během projektu klást důraz na spolupráci se třemi středními školami (1 gymnázium, 2 střední odborné školy) a třemi fakultami vysokých škol technického zaměření.

Zahájení: 03/2018

Ukončení: 07/2020

Podívejte se na průběžné výstupy z projektu SNOP:
Přechod ze střední na vysokou školu – perspektiva studentů 1. ročníků vysokých škol (První výsledky šetření v rámci projektu TAČR „Studijní neúspěšnost studentů s ohledem na přechod mezi střední a vysokou školou“)

Workshop se zástupci vysokých škol 25. 6. 2019

Workshop se zástupci vysokých a středních škol 15. 1. 2020