Projekt IQAT

Projekt zaměřený na zvýšení kvality vysokého školství v Kazachstánu a Uzbekistánu

Hlavním cílem projektu ENHANCING CAPACITES IN IMPLEMENTATION OF INSTITUTIONAL QUALITY ASSURANCE SYSTEMS AND TYPOLOGY USING BOLOGNA PROCESS PRINCIPLES

Projekt podporovaný programem Erasmus + Evropské unie je zaměřen na posílení kapacit při realizaci reformních procesů v rámci Boloňského procesu na institucionální úrovni ve vysokoškolských institucích ve dvou středoasijských regionech – Kazachstánu a Uzbekistánu (partnerských zemích) s důrazem na vnitřní zajišťování kvality a institucionální typologie.

Zahájení: 10/2015

Ukončení: 10/2017