PERIF v Higher Education Policy

Jedním z nejvýznamnějším výstupů projektu „Příspěvek vysokého školství k podpoře socio-ekonomického rozvoje periferních regionů Norska a České republiky“ (PERIF) je speciální číslo časopisu Higher Education Policy.

Na konci roku 2017 bylo v tomto prestižním periodiku publikováno 6 článků, na nichž se podíleli autoři ze všech tří spolupracujících institucí (Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., Fakulta humanitních studií UK a Agderforskning (Norsko).

 

Více o článcích na: https://link.springer.com/journal/41307/30/4/page/1

Více o projektu na: http://www.perifproject.eu/projekt-cz