Info: 48 = EHEA

48 zemí je součástí boloňského procesu!

Boloňský proces zahájili ministři školství 29 evropských zemí svými podpisy pod Boloňskou deklarací již v roce 1999. Je to jeden  z dobrovolných  procesů na evropské úrovni (ale jdoucí mimo Evropskou Unii).

V současné době je implementován ve 48 státech. Definoval tak Společný prostor evropského vysokého školství (EHEA),  který zahájil svoji činnost v roce 2010). Každé 2 až 3 roky se konají konference ministrů, které hodnotí rozvoj EHEA a společně schvalují další kroky do budoucna.

Boloňský proces od počátku stavěl na myšlence posílení konkurenceschopnosti, atraktivity a společných kulturně-sociálních hodnot evropského vysokoškolského vzdělávání. Obdobně strukturovaný systém stupňů studia (bakalářský, magisterský a doktorský) a snadno pochopitelné studijní programy a tituly mají vést k podpoře a usnadění mezinárodní mobility studentů i absolventů. Od začátku procesu hrála rovněž velmi důležitou úlohu kvalita vzdělávání.

Česká republika je členem Boloňského procesu od začátku. Jako poslední země přistoupilo Bělorusko. Ale členem je např. i Kazachstán.

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License