Konference DisCo 2019 je za dveřmi!

Již 14. ročník mezinárodní konference DisCo 2019 se bude konat 24. – 25. června 2019 v Praze. Hlavním  tématem DisCo 2019 bude:  E-learning – Unlocking the Gate of Education around the Globe. Spolupořádáme ji společně se Západočeskou univerzitou v Plzni.

Sborníky z naší konference jsou od roku 2014 indexovány v databázi THOMSON REUTERS Web of Science Database. Vybrané příspěvky budou navrženy k publikaci v odborných časopisech AULA, Ricarzionne, Applied Technologies nad Innovations či Perspective of Innovations, Economics and Business.

Call for papers zveřejníme brzy.