Konference DisCo 2018 je za dveřmi!

Již 13. ročník mezinárodní konference DisCo 2018 se bude konat 25. – 26. června 2018 v Praze. Hlavním  tématem DisCo 2018 bude: Překonávání bariér a výzev v otevřeném vzdělávání. Spolupořádáme ji společně se Západočeskou univerzitou v Plzni.

Sborníky z naší konference jsou od roku 2014 indexovány v databázi THOMSON REUTERS Web of Science Database. Vybrané příspěvky budou navrženy k publikaci v odborných časopisech AULA, Ricarzionne, Applied Technologies nad Innovations či Perspective of Innovations, Economics and Business.

Těší nás, že se uskuteční v prostorách firmy Microsoft (Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4).

Konference se zaměří především na tato témata:

  1. Otevřené a vzdělávací zdroje
  2. MOOCs a NOOCs
  3. Ať si hrají! Vzdělávání jako hra
  4. Virtuální, rozšířená a smíšená realita ve vzdělávání
  5. Metodologie používání informačních technologií ve vzdělávání
  6. Role neformálních vzdělavatelů v otevřeném vzdělávání
  7. Zajišťovní kvality v otevřenm vzdělávání a role learning analytics
  8. Otevírání vzdělávání pro všechny: roboty i lidi

Přispějte do diskuse

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.