(celá AULA ke stažení zde)


Studie
Tomáš Fliegl: Vliv poplatků za delší studium na prodlužování vysokoškolského studia v České republice
Impact of Fees for Excessive Study Duration on Time to Degree on Universities in the Czech Republic

Abstract: Study exploits data from the national student register and data on the level of fees from most Czech universities to build a regression models (linear and Cox) of the impact of fees for excessive study duration on time to degree. Fees apply to one-fifth of the students in bachelor and master studies, half of them because their unsuccessful studies had been attributed to their actual length of study. The results show that time to degree is only insignificantly related to the potential amount of the fee: CZK 1,000 fee increase should shorten time to degree by 1 day and increase hazard of graduation by 0,2 %. Low effect of fees may be attributed to the poor level of awareness about the principles of the policy among students. Namely, only less than a third of prospective students knew the principles of charging fees, even candidates with experience from university were well informed in less than 50% of cases.

Dana Dobrovská, Pavel Andres: Motivační faktory ve výuce psychologie v pedagogickém vzdělávání učitelů technických předmětů

Motivational Factors in Teaching Psychology for Technical Teachers

Abstract: Teaching psychology in programmes for specialists with a technical background differs from teaching this discipline at non-technical higher education institutions. In our contribution,we would like to suggest modification of targets, methods, contents, teaching practice and textbooks as used in engineering pedagogical programmes.

Zprávy z výzkumu

Mitchell Young: What is and can be the contribution of higher education institutions to development of peripheral regions? Czech-Norwegian research project PERIF

Abstract: The project titled The contribution of higher education Institutions to strengthen socio-economic development of peripheral regions in Norway and the Czech Republic (PERIF) funded through the bilateral Czech-Norwegian Research Programme attempts to do just that through a study of six regionsand an important higher education institution located within each of them.

Recenze

Anna Zelenková:
Interkultúrna kompetencia v kontexte vysokoškolského vzdelávania (Ekonómia, manažment a cestovný ruch)
Dana Hanusová

Jiří Chotaš, Aleš Prázdný, Tomáš Hejduk a kol.
Moderní univerzita. Ideál a realita
Vladimír Roskovec

Zprávy

Josef Vochozka Využití kreditového systému ECTS v rámci stáží Erasmus

Michaela Šmídová, Jan Beseda Seminář projektu IQAT – Zlepšování kapacit pro implementaci institucionálních systémů zajišťování kvality a pro implementaci typologií s využitím principů Boloňského procesu

Jan Beseda E-learning forum 2016: „Nové trendy, ověřené postupy a inspirace“

Vladimír Roskovec 25. výročí Komise J. Williama Fulbrighta v České republice

Karel Šima 26. výroční konference Evropské asociace institucí vysokého školství (EURASHE) v Bělehradě 2016

Kateřina Švestková 17. seminář Hodnocení kvality vysokých škol, 5. – 6. 5. 2016, Telč

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License