AULA, roč. 22/2014, č. 2: ke stažení obálka

AULA, roč. 22/2014, č. 2: ke stažení text

 

Studie

Anna Zelinková:
Motivace studentů pedagogických fakult k volbě učitelské profese

The motivation of students of faculties of education to choose the teaching Profession

Abstract: The text focuses on the motivation of students of faculties of education for the decision about the teaching profession. The goal is by using secondary data analysis to answer, which motives are consider as crucial by students and to reveal how these opinions are influenced by variables gender, age and interest in the profession. According the conclusions of the analysis students consider as significant the internal adaptive motives (interest in work with children, desire to educate) and the external adaptive motives (young environment, freedom and creativity). The motive “sufficient free time” was evaluated as significant from the group of the external maladaptive motives. The influence of analyzed variables was confirmed. Women, younger students and students interested in the profession often emphasize the internal adaptive motives. On the contrary, men and students who want to teach in the future emphasize one of the external maladaptive motives.

Lenka Komárková, Miloslava Hiršová:
Problematika retence vysokoškolských studentů na příkladu z praxe

Issues with retaining university students: an example from experience

Abstract: Finishing university studies brings benefits both to individuals and society; thus, it is satisfying that the demand for this type of study has not diminished. However, this is also a very difficult stage in the life of an individual and not all the students are able to reach its successful completion. This is not only a personal failure, as it also brings a lot of problems to society. Therefore, we welcome the fact that a systematic approach to addressing the issues related to the retention of university students has started to be developed in the Czech Republic. The aim of our article is to follow up theoretical studies in this field and to inform our colleagues about the efforts of the Faculty of Management, the University of Economics in Prague, to look into these problems in practice. We have been trying to identify the most common causes of students leaving the faculty since 2010, primarily focusing on those that can be managed by our own activities and where we can help students cope with them. We are aware of the fact that this is longterm and demanding process where we must gradually introduce other variables that operate in this field and look for further relations between them.

Zprávy z výzkumu

Helena Grecmanová, Miroslav Dopita:
Výzkum organizačního klimatu fakult

Research of the organizational climate at faculties

Abstract: The objective of this article is to present the development of a tool for research of organizational climate perception at faculties of teaching or faculties training teachers by academic staffs. The article presents theoretical and empirical resources leading to the creation of the pilot questionnaire version, further current and preferred versions of the questionnaire, and finally its “2-in-1” version. A semi-structured interview sheet was designed for faculty management. The questionnaire was tested at four faculties, including the pilot research. The outcome is a research tool that can be tested and applied at other faculties.

Recenze

Andrea Hrdličková: Odborná praxe v prostředí vysokého školství.
Brno: Masarykova univerzita, 2013. 119 s.
Zuzana Hloušková

Aleš Neusar, Miroslav Charvát a kol.: PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku.
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, 272 s.
Kamila Beňová

Josef Bernard, Věra Patočková: Mezinárodní mobilita českých vědců a výzkumníků a jejich pobyty v zahraničí.
Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2012. 139 s.
Marcela Linková

Helena Šebková, Josef Beneš, Vladimír Roskovec: Využití evropských standardů pro zajištění kvality na českých vysokých školách.
Praha: Vyšehrad, 2013. 216 s.
Věra Šťastná

Zprávy

Oksana Matveeva, Galina Motova: Development of the alternative methods for quality assurance in Russia

Markéta Smrčková: 9. ročník konference Quality Assurance Forum: Changing education? QA and the shift from teaching to learning, Barcelona, 13. 11. 2014

Karel Šima: Dvacátá sedmá výroční konference Konsorcia výzkumníků ve vysokém školství (CHER) v Římě 2014

Jitka Moravcová, Zuzana Picková: IPN Metodika navrhne nový systém hodnocení a institucionálního financování výzkumných organizací

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License