Editorial

Články

Libor Prudký: Životní dráha a strukturované studium na vysokých školách

Abstract: The article shows two points of view for shaping the content of university study. One rises from the attitudes of of 12 Czech Univeristies Rectors. The second from the psychological and sociological rules of certain phases of the way of life, especially adolescent and early adulthood. The main idea that emerges from this points of wiew – a university study is an important part of the personality development of students, particulary with regard to interiorization of life values. Any reform of tertiary education must count with this role of universities.

Diskuse – Boloňský proces

Boloňský proces – prospěl, nebo uškodil českým vysokým školám? Strukturované studium po deseti letech

Jan Sokol: Boloňská reforma po deseti letech

Michal Stehlík: Boloňský proces – prospěl, nebo uškodil českým vysokým školám? Strukturované studium po deseti letech

Věra Šťastná: Boloňský proces – prospěl, nebo uškodil českým vysokým školám? Strukturované studium po deseti letech

Stanislav Štech: Boloňský proces: nutný proces adaptace, nebo trojský kůň neoliberalních změn vysokoškolského vzdělávání?

Shrnutí diskuse

Knižní recenze – Boloňský proces

Schultheis, Franz (ed.). Humboldts Albtraum. Der Bologna-Prozess und seine Folgen.
Kellermann, Paul; Boni, Manfred; Meyer-Renschhausen, Elisabeth (eds.). Zur Kritik europäischer Hochschulpolitik. Forschung und Lehre unter Kuratel betriebswirtschaftlicher Denkmuster.

Haß, Ulrike; Müller-Schöll, Nikolaus (eds.). Was ist eine Universität? Schlaglichter auf eine ruinierte Institution. (Karel Šima)

Tomusk, Voldemar (ed.): Creating the European Area of Higher Education. Voices from the Periphery. (Alice Červinková)

Zprávy z výzkumu

Editorial – Zprávy z výzkumu

Milan Hála, Jarmila Helmanová, Karel Helman: Hodnocení e-learningu studenty SVŠES

Abstract: Having been established in 2000, the Private College of Economic Studies Ltd. (PCES) enrolled first full-time and part-time students respectively in the following year. The running of combined mode of study programmes is inseparable from the development of supporting e-learning aids. ProAuthor scripting engine (adopted from the University of West Bohemia) was employed as a suitable tool for their creation, enabling even less computer literate authors to design e-learning courses properly, thus meeting basic pedagogical requirements. A common software standard – Moodle Learning Management System was implemented subsequently to run the courses.

Twenty-five fully fledged e-learning courses have been completed within the ESF-funded grant projects so far.

The paper deals with the research findings concerning the efficiency and student satisfaction with online-supported education at PCES.

Knižní recenze

Jana Šafránková, Rudolf Franěk: Studenti a absolventi ČVUT. Minulost a současnost v zrcadle sociologických průzkumů a tří století. (Libor Prudký)

Vojtěch Bartoš, Ivana Neubauerová: Hodnocení výkonnosti veřejných vysokých škol
(Roman Kozel)

Jan Keller, Tereza Stöckelová, Stanislav Štech et al.: Proč nezavádět školné (Savina Finardi)

Jan Keller, Tereza Stöckelová, Stanislav Štech et al.: Proč nezavádět školné (Ilona Švihlíková)

Jaroslav Veteška, Helena Šebková (eds.): Spolupráce technických fakult veřejných vysokých škol s podniky a dalšími experty se zaměřením na bakalařské studijní programy (Darja Kubečková Skulinová)

Jaroslav Veteška, Helena Šebková (eds.): Spolupráce technických fakult veřejných vysokých škol s podniky a dalšími experty se zaměřením na bakalařské studijní programy (Stanislav Škapa)

Jaroslav Veteška, Helena Šebková (eds.): Spolupráce technických fakult veřejných vysokých škol s podniky a dalšími experty se zaměřením na bakalařské studijní programy (Liběna Tetřevová)

Karel Čada, Kateřina Ptáčková, Tereza Stöckelová: Věda a nevladní organizace –
zkušenosti, možnosti, inspirace. (Zuzana Hloušková)

Zprávy

Zpráva ze semináře Strukturované studium v kontextu současných změn vysokého školství
(Miroslav Jašurek)

Zpráva z konference Career horizons: Academic trajectories and early stage researchers
(Lucie Hündlová, Karla Provázková)

Zpráva z konference Výzkumy hodnot a diferenciace: sociologické pohledy (Lenka Minksová)

Zpráva z konference E-learningové vzdělávání v justice (Zbyněk Machát)

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License