Články

Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek: Hodnotové orientace vysokoškolských studentů na třech typech fakult

Abstract: This article describes the results of empirical value research conducted among college students, studying at various universities in the Czech Republic. We focused on structure of value orientations, defined in our value research conceptualization. The hypothesis for the research was built on the premise that different type of faculty (three types of faculties – engineering, educational and economic) is already at the beginning of the study (respondents were first-year students) associated with different value base of their students. This assumption was largely confirmed. While students of engineering faculties tend more to value
orientations associated with conformism, xenophobia and nihilism, pedagogic students more preferred pro-family, religious and egalitarian value orientations. Economics students scored
relatively high in individualistic and hedonistic orientations.

Radka Šulistová: Rozvoj interaktivního chování a komunikačních kompetencí s klientem
v pomáhajících profesích na terciárním stupni vzdělávání

Abstract: Teaching strategies, as they are mainly used in the development of interactive skills within the tertiary education, don’t often correspond with the needs of workers in the health and social sphere. Conducting effective communication with clients is possible provided that the communicator is equipped with all needed competences. Acquiring interactive and communicative competences within educational process is conditioned by chosen teaching strategies, in this case by interactive teaching based on the principles of empirical tutoring.

Recenze

Tereza Stöckelová: Akademické poznávání, vykazování a podnikání: etnografie měnící se české vědy; Ulrike Felt: Knowing and living in academic research: convergences and heterogeneity in research cultures in the european context (Petr Pabian)

Tereza Stöckelová: Akademické poznávání, vykazování a podnikání: etnografie měnící se české vědy (Karel Müller)


Tereza Stöckelová: Akademické poznávání, vykazování a podnikání: etnografie měnící se české vědy (Petr Skalník)

Jan Kohoutek: Implementation of Standards and Giudelines for Quality Assurance in Higher Education of Central and East-European Countries – Agenda Ahead (Leon Cremonini)

Zprávy

Věra Šťastná: Vyhlášení Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání – Konference ministrů zemí Boloňského procesu v Budapešti a ve Vídni 11.-12. 3. 2010

Budapešťsko-vídeňská deklarace o Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání

Jan Beseda: Zpráva z konference ICERI 2009

Karla Provázková: Zpráva z konference Úloha univerzít v regionálnom rozvoji

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License